Life is Entertainment

MPG Corporation PCL.

Scroll Down

Who We Are

เราคือผู้นำธุรกิจค้าปลีกที่มีชื่อเสียงมากว่า 30 ปี

เริ่มต้นจากโฮมเอ็นเทอร์เทนเมนท์ จนถึงสินค้าไลฟ์สไตล์เทคโนโลยี และเครื่องสำอางค์ เรามีความตั้งใจที่จะตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในทุกยุคสมัย และเราให้คำมั่นว่าเราจะมอบสินค้าที่มีคุณภาพด้วยบริการที่จริงใจอย่างไม่หยุดยั้งต่อไป

แหล่งรวมภาพยนตร์และเพลงในรูปแบบ Blu-ray / DVD / CD / Vinyls ที่มีคุณภาพและลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย

แหล่งรวมสินค้า lifestyle gadgets จากแบรนด์ชั้นนำระดับโลก ที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนรักเทคโนโลยี

แหล่งรวมผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ชั้นนำจากทั่วโลก cosmetic / fragrance / skin care / hair care / accessories แบบ one-stop service ในราคาสบายกระเป๋า

แบรนด์เครื่องสำอางและผลิตภันฑ์บำรุงผิวชั้นนำ ของคนไทยเพื่อคนไทย ผลิตจากสารสกัดธรรมชาติ 100% เหมาะกับทุกสภาพผิวหน้าแม้ผิวบอบบางแพ้ง่าย

วิสัยทัศน์

มอบประสบการณ์ไลฟ์สไตล์ช้อปปิ้งที่ดีที่สุดด้วยการสร้างอารมณ์แห่งความประทับใจให้ลูกค้า

ร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ถือลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
นำระบบการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) มาใช้ เพื่อพัฒนาการบริการลูกค้าให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
นำเสนอสินค้าและบริการที่ดีโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ถูกที่ ถูกเวลา ในราคาที่เหมาะสม
ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียด้วยความเป็นธรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน

Message From Director

สารจากประธานกรรมการ

ปี 2561 นับเป็นปีแห่งความท้าทายของ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการประกอบธุรกิจ ค้าปลีกลักษณะ ร้านสะดวกซื้อ โดยการบริหารร้านค้าปลีกสินค้า 2 กลุ่ม ภายใต้แนวคิด “Life is Entertainment” ได้แก่ 1) ร้าน STARDUST (สตาร์ดัส) Multi-brand Beauty Store และ 2) ร้าน GIZMAN (กิซแมน) House of Lifestyle Gadgets และร้าน MANGPONG (แมงป่อง) Movie & Music Hub ซึ่งบริษัทได้ควบรวมมาเป็นส่วนหนึ่งของ ร้าน GIZMAN แล้วในปีที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม

สำหรับการบริหารงาน ภายใต้เครื่องหมายการค้า STARDUST (สตาร์ดัส) ภายในร้านเป็นร้านค้าปลีกที่รวมความตื่นเต้น ของการช้อปสินค้าเครื่องสำอางมาผนวกเข้าด้วยกัน โดยบริษัทมุ่งเน้นการขายผลิตภัณฑ์เพื่อความงามโดยเฉพาะ ในรูปแบบ ร้านค้า Multi brand ที่มีแบรนด์สินค้าที่หลากหลายซึ่งเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีทั้งในประเทศ (Thai Brands) และต่างประเทศ (Inter Brands) เช่น อเมริกา ยุโรป เกาหลี ญี่ปุ่น ซึ่งมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และมีความแตกต่างกันในการใช้งาน

ทั้งนี้เพื่อเจาะกลุ่มฐานลูกค้าได้กว้างขึ้น โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นกลุ่มผู้หญิง, กลุ่มนักศึกษา และกลุ่มวัยทำงาน อีกทั้งบริษัท ได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ดีๆ อย่างไม่หยุดยั้งด้วยสินค้ากลุ่ม House Brand ภายใต้แบรนด์สินค้า “CLOUDA” ที่ได้รับการ การันตีคุณภาพสินค้าจากกลุ่มเซเลปและบล็อกเกอร์ระดับประเทศ จากเวทีประกวดของนิตยสาร OK! อันได้แก่ รางวัล BEST PERFECTING POWER ประเภทแป้งกันแดดซึ่งได้รับรางวัลถึง 2 ปีซ้อน, รางวัล BEST CLEANSING WATER ประเภท เมคอัพรีมูฟเวอร์ และรางวัล BEST HYDRATING SUNSCREEN ประเภทครีมกันแดด

ส่วนการบริหารงาน ภายใต้เครื่องหมายการค้า GIZMAN และ MANGPONG ภายในร้านมีความหลากหลายของสินค้า กลุ่มไลฟ์สไตล์แก็ดเจ็ท และ กลุ่มโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า บริษัทยังคงจัดสรรสินค้ากลุ่ม ไลฟ์สไตล์แก็ดเจ็ทเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ผู้บริโภคให้ความสนใจ อาทิเช่น กลุ่ม internet of things, กล้องติดรถยนต์, อุปกรณ์เสริม การถ่ายภาพ, เครื่องฟอกอากาศ และอื่นๆ ซึ่งเป็นสินค้าที่กำลังอยู่ในกระแสและจำเป็นในภาวะปัจจุบัน

บริษัทยึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลซื่อสัตย์ โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณเพื่อให้องค์กร มีศักยภาพ ประสิทธิภาพ และเติบโตอย่างยั่งยืนโดยให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะการให้ความสำคัญ กับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นตามแนวทางการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นของภาครัฐและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีความตั้งใจ และมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อร่วมกันพัฒนา บริษัทให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงแรงสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นพลัง ผลักดันที่สำคัญให้บริษัทสามารถดำเนินงานท่ามกลางการแข่งขันธุรกิจ ได้อย่างแข็งแรงและมั่นคง เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และก้าวสู่องค์กรธุรกิจที่ยั่งยืนในอนาคต ผมขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ที่ยังคงให้กำลังใจและสนับสนุนการดำเนินการของบริษัทฯ ด้วยดี


(นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล)
ประธานกรรมการ

Our board

คณะกรรมการของเรา

คณะกรรมการบริษัท

Author image
นายวิสิฐ ตันติสุนทร ประธานกรรมการ
Author image
นางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Author image
นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
Author image
นายธะเรศ โปษยานนท์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
Author image
นางทัธนา รอดโพธิ์ทอง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
Author image
นายอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา กรรมการ และกรรมการบริหาร
Author image
นายธิบดี มังคะลี กรรมการ
Author image
นายวิทูร มโนมัยกุล กรรมการ

คณะกรรมการบริหาร

Author image
นางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร ประธานกรรมการบริหาร
Author image
นายอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา กรรมการบริหาร
Author image
นางทองอยู่ ถาวรสกุลชัย กรรมการบริหาร
Author image
นายปิยวรรพ์ทา ตรีเอนกวนิศ กรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

Author image
นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
Author image
นางทัธนา รอดโพธิ์ทอง กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
Author image
นายธะเรศ โปษยานนท์ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

Author image
นายธะเรศ โปษยานนท์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
Author image
นางทองอยู่ ถาวรสกุลชัย กรรมการบริหารความเสี่ยง
Author image
นายกันต์พจน์ เจริญภัทรปรีดาพจน์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

Organization Structure

โครงสร้างองค์กร

Where To Find Us

MPG Corporation PCL. 20 Pradit Manutham Road, Lardprao Road, Plubpla Sub-District, Wangthonglang District, Bangkok 10310

Follow Us